skip to Main Content

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ভাগ লয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত।যিহেতু আজি পৌৰ সভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন।সকলো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত।

Back To Top