skip to Main Content

আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হয় এক সংবাদমেল


আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত হয় এক সংবাদমেল।ফ্লেটৰ মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কে অৱগত কৰে আসাম ৰিয়েল ইষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপাৰ এছচিয়েশ্বনৰ সভাপতি পি কে শৰ্মাই।

Back To Top