skip to Main Content

আজি চচলত সদৌ অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্হাৰ অনশন কাৰ্যসূচী

সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্হাৰ আহ্বানত সমগ্ৰ অসমৰ ২০১৭-১৮চনৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৃত আইন খনৰ পৰা বাদ পৰা অসমৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষক সকলৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীৰে চচলত আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে।

Back To Top