skip to Main Content

আজি পৌৰ সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন

আজি পৌৰ সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন।সকলো ব্যস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ।দক্ষিণ শৰণীয়াৰ ৩৬ নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰী মইনা জান বেগমৰ আজি এক বিশাল বাইক তথা গাড়ীৰ ৰেলী উলিওৱা হয়।

Back To Top