skip to Main Content

আজি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে মুকলি কৰে প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ বাহন


আজি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে মুকলি কৰে প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ বাহন।৩৪ খন বাহনৰ ভিতৰত আজি ৮খন বাহন বিভিন্ন জিলাত প্ৰদান কৰে।জনস্বাস্হ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় উক্ত বাহন সমূহ।

Back To Top