skip to Main Content

আজি National Parliament for Women কাৰ্য্যসূচী অনুস্থিত কৰে


অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ দ্বাৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সহযোগত 14 মাৰ্চ ৰবিবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, অনুস্থিত হয় National Parliament for Women কাৰ্য্যসূচী ।

Back To Top