skip to Main Content

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক!


আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত হৱ পৰিৱৰ্তন। দিনজোৰা কাৰ্য্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষকৰে বৈঠক।মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিবছৰে এমাহৰ ছুটী পাব আৰক্ষীয়ে । আৰু ১০ টা বেটেলিয়ান গঠনৰ লক্ষ্য’। প্ৰতিখন থানাত থাকিব দুটা শ্বিফটিঙত ডিউটি। সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা। দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top