Skip to content

গুৱাহাটীত পেলনীয়া শাক-পাচলিৰে উৎপাদন হ’ব বিদ্যুৎ


গুৱাহাটীত পেলনীয়া শাক-পাচলিৰে উৎপাদন হ’ব বিদ্যুৎ।পৌৰ নিগমে আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰকল্প।এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰকল্প হাতত লৈছে পৌৰ নিগমে।

Back To Top