skip to Main Content

গুৱাহাটীৰ লায়ন্স চকু চিকিৎসালয়ৰ অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি


গুৱাহাটীৰ লায়ন্স চকু চিকিৎসালয়ত অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি কৰা হয়।১৮০ খন আসনযুক্ত লোহিয়া লায়ন্স প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি কৰা হয়।

Back To Top