skip to Main Content

চৰকাৰী নিৰ্দেশ ওলাল কিন্তু কোনো কামত হে নাহিল!


চৰকাৰী নিৰ্দেশ ওলাল কিন্তু কোনো কামত হে নাহিল।জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালযত আজিও খালি প্ৰতিটো কোঠা।ৰাজ্য বুৰিছে বানত, খৱৰ নাই জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ। বিভাগটোত নাই এজনো বিষয়া কৰ্মচাৰী বৰমুৰীয়া। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ওলোৱাৰ পিছতও গা লৰা নাই বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ টেবুলত দম পাতিছে অজস্ৰ ফাইল। কাৰ্যালয়টোলে আহিছে মাত্ৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মচাৰীহে।

Back To Top