Skip to content

ছয়মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা।

  • Assam


ছয়মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা।এখন চুইফটত খুন্দা মাৰিলে এজন স্কুটী আৰোহীয়ে।সংকটজনক অৱস্থাত ছয়মাইল জি এন আৰচিত ভৰ্তি স্কুটী আৰোহীজনক।স্কুটীখনৰ নম্বৰ এ এছ- ০১৭-বি অ-৮৪১৬।

Back To Top