skip to Main Content

পানবজাৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ


জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিক সন্হাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী।নিজৰ অধিকাৰ আদয়ৰ দাবীৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী।জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ।

Back To Top