skip to Main Content

পুনৰ বন্ধ হ’ল অসম মেঘালয়ৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা

টোপাতলিৰ অসম মেঘালয় সংযোগী পথত ভূমিস্খলন। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত প্ৰকাণ্ড শিল ৰাস্তাত খহি পৰিল। যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top