skip to Main Content

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াখহনীয়াৰ কাল ৰূপ!


ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াখহনীয়াৰ কাল ৰূপ।যিকোনো মূহুৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈ ৰব দেৰগাঁৱ বৃহত্তৰ অঞ্চল। চপৰা চপৰে খহিছে ললিটি আৰু নিমগুৰি অঞ্চল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ সোঁতে চাপৰা- চপৰে খহাইছে খুটিয়াপোতা ,ৰঙাগোড়া বান্ধ ৰ কাষৰীয়া অঞ্চল । বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৪০ নং উত্তৰ পৰ্বতীয়া জনজাতী গাঁও পঞ্চায়ত বাসীয়ে । উপায়হীন নৈপৰীয়া ৰাইজ, আৰু কুম্ভকৰ্ণ ৰ নিদ্ৰাত আছে স্থানীয় বিধায়ক ভৱেন ভৰালী।

Back To Top