skip to Main Content

মহানগৰীত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

মহানগৰীত অসম জাতীয় পৰিষদে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ।সকলো বস্তুৰে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে।

Back To Top