skip to Main Content

মহানগৰীৰ পাটৰকুচিত সংঘটিত হয় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা

মহানগৰীৰ পাটৰকুচিত সংঘটিত হয় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা।এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ঘৰৰ পৰাই জুঁইৰ সূত্ৰপাত হয়।তেওঁৰ ঘৰত আছিল ৩০টাত কৈও অধিক ভাড়াঘৰ।

Back To Top