skip to Main Content

মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ এজেপি নেতৃত্বৰ ।


মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে এজেপি নেতৃত্বই । বিজয়ৰ আনন্দৰ মুহুত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক তেওঁৰ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি দলৰ জেষ্ঠ নেতাসকলে সাক্ষাৎ কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top