skip to Main Content

মোহময়ী অভিনেত্ৰীৰ কদৰ্য ৰূপ

এন এন ব্যুৰো,১ মাৰ্চঃ গুৱাহাটী ত উপস্থিত হল বলিউদৰ অভিনেত্ৰী য়ামী গৌতম । বিমাবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে মাস্ক পৰিহিতা অভিনেত্ৰী গৰাকী সোমাই পৰিল বিতৰ্কৰ মাজত । বিমাবন্দৰত এজন অনুৰাগীয়ে গামোচা পিন্ধাবলৈ আহিছিল অভিনেত্ৰী গৰাকীক। কিন্তু যুৱক জনক আঁতৰাই দিয়াৰ লগতে গামোচাখনকো অসন্মান জনক ভাৱে আঁতৰাই দিলে য়ামী গৌতমে । লগতে ফটো উঠিব বিচৰা সকলকো আঁতৰাই পঠালে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে । য়ামী গৌতমে গামোচাক অপমান কৰাত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

Back To Top