skip to Main Content

মৰিগাঁওত আটক জেহাদীৰ লিংকমেন

মৈৰাবাৰীৰ পাছত এইবাৰ মৰিগাঁওত আটক জেহাদীৰ লিংকমেন। কম্পিউটাৰ দোকান খুলি অব্যাহত ৰাখিছিল জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ। আটক কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম আফছাৰুদ্দিন।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top