skip to Main Content

সোণোৱালৰ বাসগৃহত কেবিনেটসহ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।


প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ খাৰঘুলিস্থিত চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল । মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে ।

Back To Top