skip to Main Content

সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হয় দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা অতুল বৰা ।


অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুসৰি সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোট লাভ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই । দিছপুৰ সমষ্টিৰ অতুল বৰাই মুঠ ১,৯৬,০৪৩টা (৬৪ শতাংশ) ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ নিকটম প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ মহন্তই ৭৪,৩৮৬টা ভোট লাভ কৰে ।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top