skip to Main Content

১৫ জুনত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP!


১৫ জুনত প্ৰকাশ পাব নতুন SOP। ৰাজ্যত সান্ধ্য আইন শিথিল হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ। ১৫ জুনত শিথিল হব পাৰে সান্ধ্য আইন। ৰাজ্যত হ্রাস পাইছে কভিড সংক্ৰমণ। আজি কাজিৰঙাৰ বৈঠকত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। আনহাতে ১৫ আগষ্টৰ ভিতৰত ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াও সমাপ্তি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top