skip to Main Content

২২ নৱেম্বৰত পুনৰ SI পৰীক্ষা


তদন্তৰ মাজতেই পুনৰ অনুষ্ঠিত হ’ব SI পৰীক্ষা । ২২ নৱেম্বৰত দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা ২ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব পৰীক্ষা । পূৰ্বে ২০ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল SI পৰীক্ষা । ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ পৰা উপলব্ধ হৈছে এডমিড কাৰ্ড। প্ৰাৰ্থী য়ে slprbassam.in ৱেৱচাইড যোগে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এডমিড কাৰ্ড ।

Back To Top