skip to Main Content

ৰাজীৱ পৰাশৰৰ হাতত ২৭ খন এডমিট কাৰ্ড

গুৱাহাটী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ৰাজীৱ পৰাশৰ নামৰ দালালজনৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ২৭ খন প্ৰৱেশ পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে। শুকুৰবাৰে ৰাতি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ৰাজীৱ পৰাশৰক গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টানবস্তিৰ পৰা আটক কৰাৰ পিছতেই এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে। আৰক্ষীয়ে সোমবাৰৰ পৰা তেওঁৰ বেংক একাউন্টসমূহ অনুসন্ধান কৰিব।

Back To Top