skip to Main Content

UPSCৰ পৰীক্ষাত অসমৰ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ স্হান লাভ


UPSCৰ পৰীক্ষাত অসমৰ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে স্হান লাভ কৰে।উত্তীৰ্ণ হৈছে মুঠ ৬৮৫গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী।৫০৬ নম্বৰ স্হানত জিলিকিল অসমৰ শিল্পা খনিকৰ আৰু ৬৩৯নম্বৰত উজলিল অসমৰ দেৱজ্যােতি বৰ্মন।

Back To Top