skip to Main Content

Tripura

26Jan 22

পদ্মভূষণ সন্মান প্ৰত্যাখান পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেৱ ভটাচাৰ্যৰ

গণৰাজ্য দিৱসত প্ৰদান কৰা পদ্মভূষণ সন্মান গ্ৰহণ নকৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেৱ ভটাচাৰ্যই।তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰে এই…

Read More...
Back To Top