skip to Main Content

Tripura

13May 21

সোণোৱালৰ বাসগৃহত কেবিনেটসহ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ খাৰঘুলিস্থিত চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড° শৰ্মাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল ।…

Read More...
Back To Top