skip to Main Content

অসমৰ গৱৰ্ণৰ আজি উপস্থিত থাকে ৰুক্মিণী গাওঁ কেথলিক চাৰ্চত

আজি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মালম্বী লোক সকলৰ পৱিত্ৰ বৰদিন। তাৰ উপলক্ষে অসমৰ গৱৰ্ণৰ জগদীশ মুখী গুৱাহাটী ৰুক্মিণী গাওঁৰ কেথলিক চাৰ্চত আয়োজন কৰা বৰদিন উৎসৱত ৰাতিপুৱা ৯ বজাৰ পৰা উপস্থিত থাকে।

Back To Top