Skip to content

আজিৰে পৰা আৰম্ভ হল কিশোৰ-কিশোৰীৰ ভেকচিনৰ পঞ্জীয়ন।


আজিৰে পৰা কিশোৰ-কিশোৰী সকলে কৰিব পাৰিব ভেকচিনৰ পঞ্জীয়ন। Co-WIN এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ মাজত থাকিব ২৮ দিনৰ ব্যৱধান।৩ ৰ পৰা ৯ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া।

Back To Top