Skip to content

আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি

আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত আজি সমগ্ৰ অসম।

Back To Top