skip to Main Content

আজি শেষ হ’ব পল্টনবজাৰৰ পূজাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ জিম্মা ম্যাদ।

  • Assam


আজি শেষ হ’ব পল্টনবজাৰৰ পূজাৰী হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ জিম্মা ম্যাদ। ৫ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল পূজাৰীৰ অভিযুক্ত পত্নী মৌচুমী চক্ৰৱৰ্তী, জ্যেষ্ঠ কন্যা।উপৰ্যুপৰি জেৰাৰ পিছতো মুখ খোলা নাই অভিযুক্ত পত্নী, জ্যেষ্ঠ কন্যাই ।স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত আজি দুয়োকে CJM আদালতত হাজিৰ কৰা হয়।

Back To Top