skip to Main Content

আজি শ্বহীদ দিৱস

  • Assam


শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে আজি সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীতো শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয়। ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰা হয় অসম আন্দোলনৰ ৮৫৫ জন ছহিদক। আজি বিভিন্ন দল-সংগঠনে ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰিছে ছহিদসকলক। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে গুৱাহাটী বৰাগাঁওত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু অসম গণ পৰিষদৰ উদ্যোগতো শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয়।

Back To Top