skip to Main Content

আলফা স্বাধীনৰ মহিলা সদস্যা মিটু অসমৰ আত্ম সমৰ্পন

  • Assam


আলফা স্বাধীনৰ মহিলা সদস্যা পূৰ্ণিমা বৰা ওৰফে মিটু অসমৰ আত্ম সমৰ্পন৷ পূনিমা বৰা ওৰফে মিটু অসমৰ ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰ নাজিজুলিত৷ পূৰ্ণিমা বৰাই ২০০২ চনত আলফাত যোগদান কৰিছিল৷ আৰুনাচলত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলৰ যৌথ অভিযানত আত্ম সমপন কৰে মিটু অসমে৷ স্বাস্থ্যজনিত কাৰনত আলফা স্বাধীনৰ পৰা ম্যানমাৰৰ শিবিৰৰহপৰা উলাই আহে মিটু অসমে।

Back To Top