Skip to content

গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত উন্মোচন কৰা হয় তিনিখনকৈ গ্ৰন্থ।


Divine Hand Welfare Organization নে দীৰ্ঘকালীন প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ড০ হৃদয় ৰঞ্জন দাসৰ -প্ৰেমৰ গংগাজানো শুকায়,সেন্দুৰীয়া বাটে বাটে আৰু দীপাঞ্জলী চেতিয়া গগৈৰ অনুভৱৰ অলকানন্দা এই তিনিখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত।

Back To Top