Skip to content

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব ড৹ দিলীপ বৰাক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব ড৹ দিলীপ বৰাক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত দিয়া এক জাননীযোগে এই কথা প্ৰকাশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ।

Back To Top