skip to Main Content

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন! ১৫ টা পদৰ বাবে ৩৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থী

  • Assam


গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন। অহা ৩০ নৱেম্বৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব স্নাতকোত্তৰ ২০২১-২২ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত ১৫টা পদৰ বাবে মুঠ ৩৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব।

Back To Top