Skip to content

দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা

  • Assam

দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা।বিহালীৰ কালীমন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী।গংমৌ থানলৈও যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। বটিয়ামাৰীৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মা কল্যাণী মন্দিৰলৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী।

Back To Top