skip to Main Content

পুনৰ জব্দ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ এটা পইণ্ট ৩২ পিষ্টল

  • Assam


নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি জিলাখনৰ ৰাঙলুৰ পৰা যোৱানিশা বুজন পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ এটা পইণ্ট ৩২ পিষ্টল জব্দ কৰে৷ এই সন্দৰ্ভত ফইজুল ইছলাম আৰু ছিদ্দিক আলী নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে৷ আজি নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত এক সংবাদমেলযোগে নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰাই এই কথা সদৰী কৰে।

Back To Top