skip to Main Content

প্ৰতিবাদত উত্তাল কটন বিশ্ববিদ্যালয়।

  • Assam


প্ৰতিবাদত উত্তাল কটন বিশ্ববিদ্যালয়।কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই ঘেৰাও কৰিলে পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়।বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী হিংসাত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ছাত্ৰক এতিয়াও শাস্তি বিহা হোৱা নাই।দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰ একতা সভাৰ।কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে ছাত্ৰ একতা সভাই।

Back To Top