skip to Main Content

ভৰলু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুৰ আহমেদক

  • Assam


শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ভৰলু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নুৰ আহমেদক। মাছখোৱাৰ লাচিতঘাটত উত্‍‍পীড়ন চলাইছিল শিশুক।

Back To Top