skip to Main Content

মহানগৰীৰ পাণবজাৰত আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী।


মহানগৰীত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান।পাণবজাৰত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক।ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম অম্বৰীশ হাজৰিকা।ধৃত অম্বৰীশৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ১৬টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেইনাৰ।

Back To Top