skip to Main Content

মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছু ৰ সত্যাগ্ৰহ

মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছু ৰ সত্যাগ্ৰহ। গুৱাহাটীৰ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচীৰ নেতৃত্ব দিয়ে ড০ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই।

Back To Top