Skip to content

সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

  • Assam


সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীৰ। অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ৷ দুৰ্লভপুৰ গাঁৱৰ জয়নাল হক নামৰ যুৱক জনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ ৩৬৫ টা ড্ৰাগছ কন্টেইনাৰ। পাথাৰকান্দি আৰক্ষী আৰু সীমান্ত আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত চলিছিল এই অভিযান৷ জয়নাল হকৰ লগতে আব্দুৰ ৰহমান আৰু বশিৰ উদ্দিন নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে৷

Back To Top