Skip to content

সুস্মিতা দেৱলৈ তৃণমূলৰ পুৰস্কাৰ

  • Assam


তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুস্মিতা দেৱ।তৃণমূল কংগ্ৰেছে মনোনীত কৰিছে সুস্মিতা দেৱৰ নাম।পশ্চিমবংগৰ পৰা খালী আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সুস্মিতাই।

Back To Top