Skip to content

ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মেল


গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ বি জে পি চৰকাৰৰ ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কত সংবাদ মেল।উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ কুশল কুমাৰ শৰ্মা।

Back To Top