skip to Main Content

APDCLৰ কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত আতাউৰ ৰহমানৰ আত্মসমৰ্পণ

  • Assam

APDCLৰ কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত আতাউৰ ৰহমানৰ আত্মসমৰ্পণ।দুদিন ধৰি ৰহমান আত্মগোপন আছিল।মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে APDCLৰ কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত আতাউৰ ৰহমানে।

Back To Top