skip to Main Content

অনলাইনত গাঞ্জাৰ হোম ডেলিভাৰী! এমাজনৰ। এমাজনৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ


এমাজনৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰজু। ই-কমাৰ্চৰ অন্যতম বৃহৎ কোম্পানী এমাজনৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এমাজনে গাঞ্জাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ বাবে ৰুজু এই গোচৰ। এই সম্পৰ্কে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰে।

Back To Top