Skip to content

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে আজি PM Gatishakti বাবে North-East Zonal Conferenceত ভাষণ প্ৰদান কৰে।


গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত PMGatiShakti মাষ্টাৰ প্লেনৰ বাবে North-East Zonal Conferenceত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী,কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীৰ, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী; অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰী আৰু নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল উপস্থিতি থাকে।

Back To Top