skip to Main Content

অসম আৰক্ষীৰ DSP পদত লাভলীনা বৰগোহাঁই


আৰক্ষীৰ পোছাকত বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। অসম আৰক্ষীৰ DSP পদত নিযুক্তি অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনাক। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীসহ প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় নিযুক্তি।

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top