skip to Main Content

আজি ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী।


প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকী।৩৭ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নতুন দিল্লীত ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমাধিস্থলত পুৱাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কৰা হয়।

Back To Top