skip to Main Content

আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ নতুন অসমীয়া চিনেমা “হিৰো” সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয়।

  • Assam


আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ নতুন অসমীয়া চিনেমা “হিৰো” সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয়।অহা ২৬ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত জ্যোতি চিত্ৰবনত তিনিটা দৰ্শনীৰে মুকলি কৰিব চিনেমাখন।

Back To Top